Специфика на географските предавания в българската национална телевизия/1959 – 1995 г./

Актуалността на географските програми в телевизията се
състои в това, че те са сериозна нравствена и познавателна
алтернатива на грубите с ниски художествени стойности
телевизионни предавания.