VI НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ-„ОТ АТОМА ДО КОСМОСА”-4 – 5 МАЙ 2018Г. ШУМЕН

Целта на изследването бе да определим еволюцията на източника на фликеринг няколко години преди очакваното избухване на звездата като повторна нова.