Изобразителната дейност в детската градина

ДИМИТЪР БАЛКАНСКИ

Учебникът „Изобразителната дейност в детската градина” е предназначен за студенти от специалностите “Предучилищна и начална училищна педагогика” (ПУНУП) и „Предучилищна педагогика” (ПУП), за детски учители, които се стремят да повишат своята квалификация, и обхваща основни въпроси, свързани с предучилищното възпитание и подготовката по изобразително изкуство. То спомага да се изгради и разшири обхватът на теоретическите, дидактическите и методическите знания и умения на бъдещите детски учители по отношение на обучението по изобразителни дейности в предучилищната възраст на детето.