Старогръцки език

Елена Иванова

Анета Тихова

Учебникът по старогръцки език е предназначен за студенти от специалността „Българска филология”, както и за всички специалности към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет, които изучават учебната дисциплина Старогръцки език.