Съвременни технологии за картографиране

Пенка Кастрева
Събин Иванов
Божидар Стоянов

Монографията разглежда теоретичните и практическите промени в картографията в резултат на новите технологии, които имат широко приложение както за бързо набавяне на актуална картографска информация, така и за нейното използване.