Методи на текстовата стеганография

СТАНИМИР КУНЧЕВ ЖЕЛЕЗОВ

Стеганографията се развива бързо, също расте и интересът към нея. Предлагат се много нови методи, средства и технологии за осъществяването ѝ.