Потребителско поведение в туризма

МИЛЕНА СТОЯНОВА

Поведението на потребителите като цяло и особено в туризма е засегнато от множество фактори. Усилията в тази книга са насочени към дефиниране на ключовите фактори, които влияят върху поведението на потребителите в туризма.