Биогеография на България и опазване на биологичното разнообразие Шумен

ДАРИНА БЪЧВАРОВА В учебника са разгледани историческите аспекти и хронологията на биогеографската регионализация на България през годините от различни автори.

Прочетете повече

Съвременни аспекти на системата „обучение по география“

РОСИЦА ВЛАДЕВА Настоящото изследване има теоретичен и практико-приложен характер. То е свързано с част от проблемите, които трябва да се

Прочетете повече

Селските територии на област Шумен /проблеми и тенденции/

МИЛЕН ПЕНЕРЛИЕВ РОСИЦА ВЛАДЕВА ЛЕЙЛЯ ШЕФКЪ МИРЕЛА МАРИНОВА ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ В настоящето издание се въвеждат само някои главни

Прочетете повече

Планински туризъм

Малчо Малчев Чавдар Сотиров Книгата „Планински туризъм‖ се съдържа научна информация от сферата на историята, географията, културно-историческото наследство, мениджмънт и

Прочетете повече