Биогеография на България и опазване на биологичното разнообразие Шумен

ДАРИНА БЪЧВАРОВА В учебника са разгледани историческите аспекти и хронологията на биогеографската регионализация на България през годините от различни автори.

Прочетете повече

Съвременни аспекти на системата „обучение по география“

РОСИЦА ВЛАДЕВА Настоящото изследване има теоретичен и практико-приложен характер. То е свързано с част от проблемите, които трябва да се

Прочетете повече