Пътувания из България-том 3

Сборникът „Пътувания из България (резултати от теренни географски практики и научни експедиции)” е вече трети по ред.