Маркетингова комуникация чрез графични знаци и лога

Труфка Димитрова

Създаването на фирмено лого или знак е една от важните стъпки в началния етап от развитието на всяка една фирма. Той може да спомогне за създаване на професионален имидж на организацията, който да я отличава от конкурентите, да привлича и задържа вниманието, да въздейства на аудиторията и на цялата среда.