Биогеография на България и опазване на биологичното разнообразие Шумен

ДАРИНА БЪЧВАРОВА

В учебника са разгледани историческите аспекти и хронологията на биогеографската регионализация на България през годините от различни автори.