Туризмът съвременни теоретични аспекти

МИЛЕН ПЕНЕРЛИЕВ

Настоящото издание не прави изключение от тази тенденция. В него са включени теми, които разискват важни теоретични постановки в рамките на отрасъла „Туризъм”. Авторът вече е разгледал някои от тях в други публикации. Някои от темите намират отново място и тук, в това издание, претърпели своето развитие.