Селските територии на област Шумен /проблеми и тенденции/

МИЛЕН ПЕНЕРЛИЕВ РОСИЦА ВЛАДЕВА ЛЕЙЛЯ ШЕФКЪ МИРЕЛА МАРИНОВА ГЕРГАНА ХРИСТОВА ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ В настоящето издание се въвеждат само някои главни

Прочетете повече

Планински туризъм

Малчо Малчев Чавдар Сотиров Книгата „Планински туризъм‖ се съдържа научна информация от сферата на историята, географията, културно-историческото наследство, мениджмънт и

Прочетете повече

Етнокултурни особености на международния туристически поток в България

Екатерина Керемидарска Настоящият труд „Етнокултурни особености на международния туристически поток в България‖ има практико-приложен характер на изследване. Той е предназначен

Прочетете повече