Селските територии на област Шумен /проблеми и тенденции/

МИЛЕН ПЕНЕРЛИЕВ

РОСИЦА ВЛАДЕВА

ЛЕЙЛЯ ШЕФКЪ

МИРЕЛА МАРИНОВА
ГЕРГАНА ХРИСТОВА

ВЕСЕЛИН ПЕТКОВ

В настоящето издание се въвеждат само някои главни особености и проблеми на селските територии в област Шумен.