Увод в специалността

Й. НИКОЛОВ

Д. СТАНКОВ

С. ПЪРВУЛОВ

Тази книга е предназначена за студентите от първи курс на специалностите “Математика” и “Математика и информатика” във Факултета по математика и информатика на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”. Съдържанието й (без Глава I) е допълнение и разширение на книгата “Математика за кандидат-студенти” от същите автори. Допълнението и разширението се осъществяват чрез системи от задачи. По тази причина двете книги образуват едно органично цяло.