Планински туризъм

Малчо Малчев
Чавдар Сотиров

Книгата „Планински туризъм‖ се съдържа научна
информация от сферата на историята, географията,
културно-историческото наследство, мениджмънт и
маркетинг на туризма, туристическа анимация и др.
Предназначена е за ученици, колежани, студенти, учители,
човешки ресурси от сферата „Пътувания, туризъм и
свободно време‖, спортни и туристически аниматори и
всички, които се интересуват от подобна тематика.