Инженерна графика ръководство за упражнения и курсови задачи

проф. д-р инж. Георги Б. Генов

доц. д-р инж. Борислав Г. Генов

Ръководството за упражнения, курсови задачи и контролни работи по Инженерна графика е предназначено основно за студенти, обучаващи се в Техническия Факултет и Педагогика на обучението по техника и технологии на Шуменски университет “Еископ Константин Преславски” – гр. Шумен, но може да бъде използвано успешно и в учебните програми на близки специалности и в други академични организации.