Финансови пазари

Свилен Тонев

Финансовата система е едно от най-важните достижения на съвременното общество. Без финансовата система и фондовете, които тя доставя за инвестиране в реален капитал и повишаване на потреблението, условията на живот, възможностите за съществуване на хората и перспективите за бъдещите поколения биха били значително по-неблагоприятни.