Туроператорска, турагентска и транспортна дейност

МИЛЕНА СТОЯНОВА

Настоящата монография е предназначена за заинтересованите кръгове от бизнеса и научната общност в областта на туризма. В нея са намерили място теоретико-методологичните проблеми на туроператорската, турагентската и транспортната дейност в контекста на съвременното развитие на туризма.