Развитие на социалната работа в Сащ и Западна Европа през вековете

ГЮЛНИХАР ФЕДАИЛ НЕДЖИБ

В настоящата книга са използвани исторически и съвременни критически анализи, представени са различни гледни точки и изходни позиции, изложени са наличните изследвания в тази област, като цялата достъпна информация е систематизирана в нова хронологическа рамка и разработена по друг логически принцип.