Национална научна конференция с международно участие „география, регионално развитие и туризъм“23-24 ноември 2018 г.

сборник