Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на интегративността в обучението

Илиян Ризов, Мариана Минчева – Ризова
Нели Димитрова

Идеята за Целостта е вечният съучастник на всяка
дейност. В търсене на целостта хората откриват свързаността
си с Бог, с другия, с обществото, със себе си. Постигането на
цялост е цел на личностното развитие в не една теоретични
системи, а ученето според целостта отдавна се е превърнало
в педагогическа носталгия към времето на
прединституционалното обучение.