Основи на охранителната дейност

Николай Досев
Христо Христов

Настоящото учебно пособие е посветено на проблемите,
свързани със същността, организацията и правната уредба на
частната охранителна дейност на територията на Република
България.
Учебното пособие „Основи на охранителната дейност” е
предназначено основно за студентите от специалност „Системи
за сигурност” на ШУ „Еп. К. Преславски“ в професионално
направление „Национална сигурност”,