Демократичен контрол на сектора за сигурност

Христо Атанасов Христов

В тази връзка в настоящото учебно пособие се дискутират
въпроси, свързани с механизмите за контрол над институциите от
сектора за сигурност на Република България.