Политически и икономически аспекти на кризата в Османската империя в периода 1585 – 1648 г.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

Идеята за написването на тази книга се роди преди няколко години по време на работата ми над голям брой монети от османската епоха в музеите в Поморие и Бургас. Още преди години ми направи впечатление пренебрежението в нашата страна към монетите от периода XVI – XVII в., а и от цялата османска епоха. Това, естествено, се отразява крайно негативно върху общото развитие на изучаването на монетната циркулация в нашите земи като цяло.