Дисциплината в българското училище от 1944 година до наши дни

НАТАЛИЯ ВИТАНОВА

Тази книга е предназначена за студенти, учители, ученици, родители, както и за всички, които проявяват интерес към проблемите на дисциплината в българските училища. Настоящият труд няма претенции да обхване цялата проблематика, свързана с училищната дисциплина. В него са разгледани и анализирани официалните държавни документи, които регламентират параметрите на училищната дисциплина у нас от 1944 година до наши дни.