Ръководство за упражнения по стеганография

СТАНИМИР СТОЯНОВ СТАНЕВ
СТАНИМИР КУНЧЕВ ЖЕЛЕЗОВ
ХРИСТО ИВАНОВ ПАРАСКЕВОВ
ХРИСТО АТАНАСОВ ХРИСТОВ

Настоящото „Ръководство“ е предназначено за осигуряване на практическите упражнения по дисциплината „Компютърна стеганография”, изучавана от студентите от Шуменския Университет „Епископ Константин Преславски”. То може да се използва с успех и при обучение по дисциплините „Компютърна и мрежова сигурност”, „Защита на данните” , „Информационна сигурност”, и други в предметната област „Информационна сигурност”.