Мюсюлманските религиозни общности в република България и националната сигурност

доц. Христо Христов
д-р Тихомир Солаков

Пособието „Мюсюлманските религиозни общности в Република България и националната сигурност― се вписва в обучението на посочените специалисти чрез изграждането на фундаментална база от знания в областта на националната сигурност. В учебното съдържание на пособието са включени две глави, проследяващи възникването и развитието на мюсюлманските религиозни общности в страната ни и съществуващите предпоставки за тяхното радикализиране. Настоящото пособие е предназначено за осигуряване на лекционните курсове по дисциплините „Теоретични основи на националната сигурност―; „Тероризъм―, „Обществен ред и сигурност― и „Противодействие на посегателства срещу сигурността на организацията―.