Социологически аспекти на социалната работа

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА

Представеният на Вашето внимание учебник „Социологически аспекти на социалната работа“ е предназначен за обучаващите се в специалности „Социални дейности“ и „Социална педагогика“. Той надгражда придобитите знания на студентите по учебната дисциплина „Социология“ като показва важни логически връзки между социологическото познание и основополагащата се в социалната сфера социална работа.