Функционална грамотност на подрастващите през призмата на технологичното обучение

Нели Ст. Димитрова

Трудът е предназначен за студенти, докторанти, учители, преподаватели и научни работници не само в областта на технологичното обучение, но и в други области.

Структурирането на монографията е базирано на дисертационно изследване, свързано с изграждане на функционалната грамотност на личността чрез технологичното обучение.