Учебно помагало по практически турски език – лексика

Менент Шукриева

 Ембие Кязимова

Настоящото „Учебно помагало по лексика на турския език“ е предназначено за студенти от специалностите „Турска филология с бизнес комуникация“, както и обучаващи се в магистърските програми на Катедрата по турски език и литература в ШУ „Епископ Константин Преславски“.