ПРОИЗВОДСТВА И ЗАНАЯТИ В РАННОСРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ (ИЗБРАНИ СТАТИИ И СТУДИИ)

Стоян Витлянов

Настоящият сборник от избрани статии и студии на проф. д-р Стоян
Витлянов се публикува по случай неговата 75-годишнина.