КОНЦЕПТЪТ `ПРАЗНОТА` В ЕЗИКОВОТО СЪЗНАНИЕ (върху материал от българския и руския език)

Стефка Петкова-Калева   В книгата се разглеждат проблемите на езиковата репрезентация на концерта `празнота` като един от универсалните за езиковото

Прочетете повече

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В СЕВЕРНА ТРАКИЯ I – VI ВЕК

Данаил Петров Основната цел на разработката е да се разгледа процеса на разпространението на християнството в Северна Тракия в периода

Прочетете повече

ТУРСКО – БЪЛГАРСКИ ЮРИДИЧЕСКИ РЕЧНИК

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-български юридически речник“ има за цел да запълни една специфична празнина сред досегашните турско-български речници. Речникът е

Прочетете повече

Учебно помагало по превод-(от и на турски език)

МЕНЕНТ ШУКРИЕВА Помагалото има приложна насоченост и е предназначено за работа със студентите от специалност „Турска филология с бизнес комуникация”

Прочетете повече

Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи

Сборник с доклади от международен научно-преподавателски семинар на тема „Тюркологията – традиции и иновации”. проведен в Университет Къркларели, Турция на

Прочетете повече