Вторият ватикански събор (1962-1965) в контекста на междуцърковния диалог

Румен Ваташки Настоящото университетско издание е учебник по избираемата дисциплина „Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965)”, която преподавам

Прочетете повече

Униатската пропаганда сред българите(IX – средата на XX век)

РУМЕН ВАТАШКИ Настоящото университетско учебно пособие има за цел да запознае студентите с организационното устройство на римокатолическата пропаганда и разпространяването

Прочетете повече

Грамматический практикум

Елена Стоянова Стефка Петкова-Калева Христина Христова Учебник представляет собой грамматический справочник и грамматический практикум как часть учебного комплекса Говорим. Читаем.

Прочетете повече

Символ и значение:Концептът за Божията слава в късновизантийската иконография

Ростислава Тодорова-Енчева Основната функция на религиозното изкуство се състои в това да овеществи абстрактната идея за Бога във форма, позволяваща

Прочетете повече

Турско-българско -румънско-английски речник -2 част

Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по турски език

Прочетете повече

Турско-българско -румънско-английски речник -1 част

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по

Прочетете повече

Limes slavicus 5

В настоящей статье мы уделим внимание некоторым русинским глаголам перемещения, в частности, одной небольшой группе глаголов со значением затрудненного перемещения.

Прочетете повече