Символ и значение:Концептът за Божията слава в късновизантийската иконография

Ростислава Тодорова-Енчева Основната функция на религиозното изкуство се състои в това да овеществи абстрактната идея за Бога във форма, позволяваща

Прочетете повече

Турско-българско -румънско-английски речник -2 част

Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по турски език

Прочетете повече

Турско-българско -румънско-английски речник -1 част

Менент Шукриева Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по

Прочетете повече

Limes slavicus 5

В настоящей статье мы уделим внимание некоторым русинским глаголам перемещения, в частности, одной небольшой группе глаголов со значением затрудненного перемещения.

Прочетете повече

Епиграфика и медиевистика Изследвания Т. I

Грета Стоянова Спецификата на старобългарските агиографски текстове е изследвана многократно в медиевистиката, но все още има неразработени аспекти. Тук ще

Прочетете повече

Глобализация и екологични проблеми

ВЕСЕЛИНА РАДЕВА ИВАНОВА Монографията е посветена на особено актуални проблеми в глобализиращия се свят, екологичните. Екологичните проблеми, пред които е

Прочетете повече