БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ (1944 – 1956 г.): ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ, ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ, ПРОПАГАНДНИ ОБРАЗИ

ЯМЕН ЪРФАН ДУБАЗ

Самостоятелно се открояват статистическите сборници и другите официални статистически издания, от които са извлечени, събрани и систематизирани различни данни за търговските отношения между България и Турция.