Турско-български речник на етикетните формули

Менент Шукриева

Предлаганият „Турско-български речник на етикетните формули“ има за цел да запълни една специфична празнина сред досегашните турско-български речници.