Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер

Изданието е пети том от поредицата IN HONOREM на Научен център „Преславска книжовна школа“ при Шуменския университет. Посветено е на

Прочетете повече

Печати на византийската администрация в България (971 – 1118)

Иван Йорданов Византийската администрация в България винаги е била в полезрението на всички изследователи на средновековната българска държава поради факта,

Прочетете повече

Българският пуризъм от освобождението до втората световна война (1878 – 1939 г.)

Камелия Колева-Иванова Изследва се пуризмът в езика в периода от 1878 до 1939 г. Предлага се авторска работна дефиниция на

Прочетете повече

Учебно помагало по практически турски език – лексика

Менент Шукриева  Ембие Кязимова Настоящото „Учебно помагало по лексика на турския език“ е предназначено за студенти от специалностите „Турска филология

Прочетете повече

Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков Выпуск двенадцатый

Настоящий выпуск сборника “Проблемы когнитивного и функционального описания русского и болгарского языков” выполнен в рамках научного проекта коллектива кафедры русского

Прочетете повече