Речник на детските словесни асоциации

Велка Попова

В предлагания малък асоциативен речник се предлага уникален материал за българската психолингвистика. В него могат да се намерят словесните асоциации на български деца монолингви, носители на български език, които все още не умеят да пишат и четат. Публикуваните асоциации са извлечени в резултат на осъществен свободен асоциативен експеримент, проведен в периода 1991–1997 година. В експеримента участват 100 деца във възраст между 5 и 6 години, от които 51 момичета и 49 момчета.