Вторият ватикански събор (1962-1965) в контекста на междуцърковния диалог

Румен Ваташки

Настоящото университетско издание е учебник по избираемата дисциплина „Българската православна църква и Вторият ватикански събор (1962-1965)”, която преподавам в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” на студенти от специалност ТЕОЛОГИЯ, и има за цел да покаже отношението на висшата йерархия на Българската православна църква към Втория ватикански събор – църковния диалог между Римокатолическата и Православната църква през този период, активната дипломация на Св. Престол да покани като наблюдатели на събора представители на поместните православни църкви.