Униатската пропаганда сред българите(IX – средата на XX век)

РУМЕН ВАТАШКИ

Настоящото университетско учебно пособие има за цел да запознае студентите с организационното устройство на римокатолическата пропаганда и разпространяването на римокатолицизма сред българите.