УНИАТСКАТА ПРОПАГАНДА СРЕД БЪЛГАРИТЕ (IX – СРЕДАТА на XX ВЕК)

РУМЕН ВАТАШКИ

Настоящото университетско учебно пособие има за цел да запознае студентите с организационното устройство на римокатолическата пропаганда и разпространяването на римокатолицизма сред българите.