Турско-българско -румънско-английски речник -2 част

Предлаганият „Турско-българско-румънско-английски речник“ е разработен в рамките на проект „Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество“ на Катедрата по турски език и литература при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Проектът се реализира от екип, включващ преподаватели и студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Университет „Овидиус“ гр. Констанца, Румъния.
Речникът съдържа около 10 000 заглавни думи и представлява първи опит да се предложи най-употребяваната в ежедневието лексика в четирите езика – турски, български, румънски и английски.