ОБЩА ПРИРОДНА ГЕОГРАФИЯ

МИЛЕНА СТОЯНОВА

Книгата „Обща природна география“ се издава от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за нуждите на студентите, изучаващи географски и други природни дисциплини в своето обучение и в други висши училища в страната. Освен за студенти, тя може да бъде ценно ръководство на учителите по география в тяхната преподавателска дейност.