СИМВОЛ И ЗНАЧЕНИЕ: КОНЦЕПТЪТ ЗА БОЖИЯТА СЛАВА В КЪСНОВИЗАНТИЙСКАТА ИКОНОГРАФИЯ

Ростислава Тодорова-Енчева

Основната функция на религиозното изкуство се състои в това да овеществи абстрактната идея за Бога във форма, позволяваща нейното най-лесно възприемане.