Символ и значение:Концептът за Божията слава в късновизантийската иконография

Ростислава Тодорова-Енчева

Основната функция на религиозното изкуство се състои в това да овеществи абстрактната идея за Бога във форма, позволяваща нейното най-лесно възприемане.