Българските земи и България: Културен и исторически кръстопът

В настоящото издание са включени доклади от Седмата национална конференция по история, археология и културен туризъм „Българските земи и България:културен и исторически кръстопът“, проведена на 20 октомври 2020 г.