ТАЛЕРОВИ МОНЕТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ XVI – XVII ВЕК (ПРИЛОЖЕНИЕ)

КРАСИМИР КРЪСТЕВ

В това книжно тяло се съдържат приложенията към основния текст. Тук е включен пълен списък на колективните монетни находки, произхождащи от днешната територия на Република България, съдържащи талерови европейски монети.