ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА С МЕТОДИ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Боряна Узунова-Димитрова

Настоящата монография разширява научните знания в областта на оценяване на придобитите знания и умения на обучаемите в различните учебни заведения.