Аналитична химия

Радка Томовa

 Миглена Славова

Учебникът включва лекционния курс по аналитична химия на студентите от специалностите Медицинска химия и Биология и химия на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Курсът има за цел да въведе студентите в основите на аналитичната химия, като ги запознае с основните принципи на класическите методи за анализ и е основа за изучаване на съвременните методи за анализ.