Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще

На 13 март 2019 г. се навършиха 120 години от рождението на бележития класик на българската музикална култура Панчо Владигеров (1899–1978). По този повод катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“ при Педагогическия факултет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ организира кръгла маса за студенти, докторанти и постдокторанти под надслов „Творческото наследство на Панчо Владигеров: минало, настояще, бъдеще“.