Капиталови източници на кооперативния бизнес модел

СЛАВЕНА СТОЯНОВА Обект на изследване са предпоставките, които обосновават избора на кооперативния бизнес модел като форма за осъществяване на стопанска

Прочетете повече

Цени и ценова политика на международните пазари

МЛАДЕН ТОНЕВ Настоящото учебно пособие е адресирано към студентската читателска аудитория. То може да бъде полезно за студентите от икономическите

Прочетете повече

Човешки и социален капитал – измерения и проекции на инвестиционния синхрон

Младен Тонев Настоящата монография е адресирана към широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на общественото развитие. Тя третира

Прочетете повече

Предприемачеството – състояние и перспективи

Недялко Колев Настоящата монография има за цел да запознае аудиторията с предприемачеството в теоретичен и емпиричен план, неговото обективно състояние

Прочетете повече

Отчет за корпоративна социална отговорност

ДЕНИСЛАВА МИЛКОВА НИКОЛОВА Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) се превръща в успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага

Прочетете повече