Човешки и социален капитал – измерения и проекции на инвестиционния синхрон

Младен Тонев Настоящата монография е адресирана към широк кръг читатели, които се интересуват от проблемите на общественото развитие. Тя третира

Прочетете повече

Предприемачеството – състояние и перспективи

Недялко Колев Настоящата монография има за цел да запознае аудиторията с предприемачеството в теоретичен и емпиричен план, неговото обективно състояние

Прочетете повече

Отчет за корпоративна социална отговорност

ДЕНИСЛАВА МИЛКОВА НИКОЛОВА Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) се превръща в успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага

Прочетете повече

Валутни курсове и финансова стабилност

Свилен Тонев Финансовата стабилност на световната икономика е тясно свързана с функционирането на международната валутна система. Валутните курсове оказват влияние

Прочетете повече