Цени и ценова политика на международните пазари

МЛАДЕН ТОНЕВ

Настоящото учебно пособие е адресирано към студентската читателска аудитория. То може да бъде полезно за студентите от икономическите специалности, които се профилират в области като Маркетинг, Финанси, Международни икономически отношения, Международен бизнес и други.