Новите техологии и промените във финансовия сектор

Свилен Тонев

Славена Стоянова

Нововъведенията и конкуренцията са едни от основните движещи сили на пазарната икономика. Те са свързани и взаимно се обуславят, като осигуряват повишаване на ефективността, разнообразяване на благата, подобряване на съотношението качество – цена и в крайна сметка предоставяне на повече полезност за потребителите и повишаване на тяхното благосъстояние.